Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 1923/BNN-XD ngày 10/03/2016 về việc đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu...

1923/BNN-XD

Văn bản số 1923/BNN-XD ngày 10/03/2016 về việc đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2015

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT