Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan cho ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

  1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ:

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội

E.mail: pctt.ln@mard.gov.vn

  1. Thời hạn góp ý: trước ngày 23/07/2022
  2. Văn bản dự thảo góp ý bao gồm (tải đây).