Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"


 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan cho ý kiến góp ý về ddự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Hồ sơ đăng tải bao gồm:

1.Báo cáo tổng hợp thuyết minh Quy hoạch.

2. Báo cáo tóm tắt thuyết minh Quy hoạch.

3. Dự thảo Tờ trình phê duyệt Quy hoạch.

4. Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch.

5. Hệ thống bản đồ Quy hoạch.

6. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại hội thảo và góp ý bằng văn bản sau hội thảo

  1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ:

Tổng cục Thủy sản

Địa chỉSố 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

  1. Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày đăng
  2. Văn bản dự thảo góp ý bao gồm (tải đây).